Pepa stavitel

Školní (finálové) kolo soutěže Pepa stavitel se bude konat v úterý 5. února 2019 v sále školy.

Všichni soutěžící si přinesou stavebnice, pití, karimatku, polštářek nebo něco podobného, protože letos nebudou na zemi koberce!

Žáci 1. – 4. ročníku se sejdou v sále ve 12. 55 a budou stavět do 14 hodin.

Žáci 5. – 9. ročníku budou stavět od 14 do 15.15 hodin.

Po odevzdání soutěžních výrobků jdou soutěžící do družiny (pokud jsou do ní zapsáni), opustí školu a jdou (jedou) domů nebo odcházejí do třídy s dohledem. Stavebnice si vezmou s sebou, výrobky nechávají v sále.

Na vyhlášení výsledků se vrátí do sálu v 16 hodin. Bude pěkné, když se dostaví i rodiče žáka. Akce se může protáhnout do půl 5. Pak si děti vezmou své výrobky, stavebnice a odejdou domů. S případnými dotazy se obracejte na Zuzanu Řimákovou.

Upozornění:

Od 13 do 16 hodin bude zajištěna třída s dohledem, kde se mohou zdržovat žáci, kteří právě nesoutěží.

Soutěžící jsou po dobu soutěže omluveni z odpoledního vyučování.