Primární prevence

Na měsíc únor je připraven pro žáky blok preventivních programů realizovaných lektory z Poradny pro primární prevenci Ostrava: Nebezpečí kyberšikany (5. třída), Nebezpečí šikany (6. A, 6. B), Rizika elektronické komunikace (7. A, 7. B), Bezpečné sexuální chování v dospívání (8. třída), Drogy v dospívání (9. třída). Cena na žáka je 40Kč.