„Pepa stavitel“ – školní kolo

Pouze pro rodiče finalistů soutěže Pepa stavitel
Školní (finálové) kolo soutěže Pepa stavitel se bude konat ve čtvrtek 8. února 2024 v sále
školy.
Všichni soutěžící si přinesou stavebnice, karimatku, polštářek nebo něco podobného k sezení na zemi a podložku pod výrobky!
Žáci 1. – 4. ročníku se sejdou v sále ve 12. 55 a budou stavět od 13.00 do 14 hodin.
Žáci 5. – 9. ročníku budou stavět od 14.00 do 15.10 hodin.
Po odevzdání soutěžních výrobků jdou soutěžící do družiny (pokud jsou do ní zapsáni), opustí školu a jdou (jedou) domů nebo odcházejí do třídy s dohledem (3. B). Stavebnice si vezmou s sebou, výrobky nechávají v sále.
Na vyhlášení výsledků se vrátí do sálu v 16 hodin. Bude pěkné, když se dostaví i rodiče žáka (vstoupí do školy ze dvora kolem tělocvičny v 15.50 hod.). Akce se může protáhnout do půl 5. Pak si děti vezmou své výrobky, stavebnice a odejdou domů. S případnými dotazy se obracejte na Zuzanu Řimákovou nebo Kateřinu Grussmannovou.
Upozornění: Od 13 do 16 hodin bude zajištěna třída s dohledem (3. B), kde se mohou
zdržovat žáci, kteří právě nesoutěží a nejsou zapsáni v družině. Soutěžící jsou po dobu
soutěže omluveni z odpoledního vyučování.