Recitační soutěž – 1. – 5. třída

Určeno žákům, kteří byli vybráni v třídních kolech:

V pondělí 5. února 2024 se na naší škole uskuteční školní kolo recitační soutěže pro 1. – 5. třídu. Sejdeme se ve 13 hodin v 3. A třídě. (Děti mohou postupně odcházet domů, do družiny… , jakmile odrecitují všichni žáci dané kategorie – 1. třída, 2.+ 3. třída, 4. – 5. třída.). Vyhodnocení proběhne v některém z následujících dnů. Všichni recitátoři si s sebou přinesou text básně. Těšíme se na Vás. K. Grussmannová