Pěvecký kroužek

Vážení rodiče!

Pokud máte zájem, aby Váš syn/ Vaše dcera navštěvoval/a pěvecký kroužek, můžete mě kontaktovat a do kroužku svou ratolest přihlásit. Kroužek bude probíhat vždy v úterý 6. vyučovací hodinu během 1. pololetí školního roku 2019/20. Scházet se budeme ve 3. A třídě (2. poschodí).

Upozornění: V úterý 10. 9. přijdou do kroužku pouze děti, které už se připravují na vystoupení Dožínky ve Štítině. Pro ostatní zpěváčky začne kroužek fungovat až v úterý 17. 9.

Zdraví Vás Zuzana Řimáková