Seznam sešitů pro 5. – 9. ročník

Vážení rodiče,

protože letos začneme s výukou hned 2. 9., přikládáme níže seznam sešitů, které by měli žáci mít k tomuto datu nakoupeny a připraveny k vyučování. Pro žáky 1. – 4. ročníku nakoupí sešity jejich vyučující.

5. třída

Matematika – A440, A544, 2x A540

Český jazyk – 544, 2x 524, 523

Anglický jazyk – 2x 444

Přírodověda – 544

Vlastivěda – 544

Hudební výchova – 524

Pracovní činnosti – 520

 

6. A třída

Matematika – A460, 2x A540

Český jazyk – 2x 444

Anglický jazyk – 2x 444

Dějepis – 444

Zeměpis – 540

Přírodopis – 544

Fyzika – 540

Hudební výchova – 524

Pracovní činnosti – 420

Občanská výchova – A420

Výchova ke zdraví – 544

 

6. B třída

Matematika – A460, 2x A540

Český jazyk – 464, 2x 524, obal na eurosložky

Anglický jazyk – 2x 444

Dějepis – 444

Zeměpis – 540

Přírodopis – 544

Fyzika – 540

Hudební výchova – 524

Pracovní činnosti – 420

Občanská výchova – 420

Výchova ke zdraví – 544

 

7. třída

Matematika – pokračují v sešitě z loňska (444), dokoupit 544

Český jazyk – 464, 524, obal na eurosložky

Anglický jazyk – 2x 444

Německý jazyk – sešit na slovíčka, 544, 564

Ruský jazyk – sešit na slovíčka, 544, 564

Dějepis – pokračují v sešitě z loňska (544)

Občanská výchova – A420

Fyzika – 540

Zeměpis – pokračují v sešitě z loňska (540)

Přírodopis – 544

Hudební výchova – pokračují v sešitě z loňska (424)

Výchova ke zdraví – 544

Pracovní činnosti – 420

 

8. A třída

Matematika – 460

Český jazyk – 3x 444 (mluvnice, sloh, literatura) , 1x 544 (testy) – možno pokračovat i v sešitech z loňska

Anglický jazyk – 2x 444

Německý jazyk – pokračují v sešitě z loňska (444), dokoupit 544

Ruský jazyk – pokračují v sešitě z loňska (564)

Dějepis – 444

Občanská výchova – 420

Fyzika – 540

Chemie – 540

Hudební výchova – pokračují v sešitě z loňska (424)

Výchova ke zdraví – 544

Pracovní činnosti – 420

Zeměpis – pokračují v sešitě z loňska (540)

 

8. B třída

Matematika – 460

Český jazyk – 464, 524, obal na eurosložky

Anglický jazyk – 2x 444

Ruský jazyk – pokračují v sešitech z loňska

Německý jazyk – pokračují v sešitech z loňska

Dějepis – 444

Občanská výchova – 420

Fyzika – 540

Chemie – 440

Hudební výchova – pokračují v sešitě z loňska (424)

Výchova ke zdraví – 544

Pracovní činnosti – 420

Zeměpis – pokračují v sešitě z loňska (540)

 

9. A třída

Matematika – pokračují v sešitě z loňska

Český jazyk – 444, 3x 524

Anglický jazyk – 2x 444

Německý jazyk – pokračují v sešitě z loňska

Ruský jazyk – pokračují v sešitě z loňska

Dějepis – pokračují v sešitě z loňska (544)

Občanská výchova – A440

Fyzika – 540

Chemie – 440

Zeměpis – pokračují v sešitě z loňska (540)

Přírodopis – 544

Hudební výchova – pokračují v sešitě z loňska (424)

Pracovní činnosti – nic

 

9. B třída

Matematika – pokračují v sešitě z loňska (444), dokoupit 544

Český jazyk – 3x 444, 1x 544

Anglický jazyk – 2x 444

Německý jazyk – pokračují v sešitě z loňska

Ruský jazyk – pokračují v sešitě z loňska

Dějepis – pokračují v sešitě z loňska (544)

Občanská výchova – A440

Fyzika – 540

Chemie – 440

Zeměpis – pokračují v sešitě z loňska (540)

Přírodopis – 544

Hudební výchova – pokračují v sešitě z loňska (424)

Pracovní činnosti – nic