Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

1. září se sejdeme, abychom společně zahájili nový školní rok. Letos jsme kvůli pandemii tradiční společné zahájení pozměnili. Třídní učitelé si své žáky vyzvednou před školou a půjdou společně do šaten a poté do tříd. Třídy 1. stupně se shromáždí před hlavním vchodem školy a třídy 2. stupně před vchodem na přestávkový dvůr. Na prvňáčky a jejich rodiče budou čekat třídní učitelky a slavnostní zahájení proběhne v atriu školy, v případě nepříznivého počasí v sále nebo tělocvičně školy.

Hned 1. září dostanou žáci učebnice, vezměte si s sebou proto aktovky či batůžky.

Třídy 2. až 5. budou končit v 11 hodin, 6. až 9. ukončí výuku mezi 12:00 až 12:30. Obědy se 1. září vydávat NEBUDOU. Pokud jste si oběd přihlásili, vedoucí školní jídelny je odhlásí.

Od 2. září bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin.

Věříme, že i přes nesnadnou covidovou situaci se všichni budeme snažit, aby tento školní rok byl pohodový.

Daniel Matyášek, ředitel školy