Soutěž v anglických jazykolamech

Ve dnech 26. a 27. září proběhla na vyšším stupni naší školy soutěž „Anglické jazykolamy“. Soutěž se konala při příležitosti Evropského dne jazyků. Žáci se museli popasovat s několika anglickými jazykolamy, které se snažili v rámci třídních kol odříkat co nejsprávněji a nejrychleji.  Většina žáků zvládla jazykolamy odříkat zpaměti a spousta z nich i bez chyb. Všichni si však zaslouží pochvalu za snahu, se kterou se do zadaného úkolu pustili.

Vítězové jednotlivých tříd získali diplom a sladkou odměnu.