Velká cena malých zoologů

14. 9. 2018 nás družstvo páťáků reprezentovalo na soutěži v ZOO Ostrava. Malí zoologové plnili soutěžní úkoly na trase v celé ZOO. O umístění rozhodovaly tedy nejen znalosti, ale i rychlost družstva a správné rozhodování. V nevlídném počasí a konkurenci 67 družstev se naši umístili na 19. místě. Děkuji za vzornou přípravu a nadšení pro přírodu. Eva Klubalová