Fotografování 18. 10. 2018

Vážení rodiče,

18. 10. 2018 se Vaše děti mají možnost vyfotografovat profesionální fotografkou firmy Prestigephoto. S firmou spolupracujeme již několik let. Nabízené produkty naleznete níže v letáku. Třídní učitelé rozdají dětem v těchto dnech lístečky s bližšími informacemi a přihláškou. V případě Vašeho zájmu lístek vyplňte a předejte opět třídnímu učiteli.