Soutěž ZAV

V pondělí 27.11. se vybraní žáci, kteří navštěvují kroužek ZAV a mají absolvováno alespoň 100 cvičení, zúčastnili talentové soutěže ZAV. Ve 30 minutách se pokusili napsat co nejvíce cvičení. V této celorepublikové soutěži si z našich žáků nejlépe vedla Martina Lindovská za 7.A třídy, která se umístila na 53. místě. Všem zúčastněným blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy.