Sphero koule v hudební výchově

Inspirovali jsme se sphero koulemi v informatice, zařadili jsme je také do výuky hudební výchovy. Téma hudební variace k tomu přímo vybízí.

Hudební variace je opakování základní melodie. Každé opakování je velmi podobné, je ale něčím obohaceno,  trochu se mění.
Žáci měli sphero kouli naprogramovat tak, aby blikala v době, kdy hraje základní motiv známé melodie. Jakmile zazní variace, koule bude blikat a pohybovat se.
Hádejte, co si potom na chodbách šesťáci prozpěvovali?