Výtěžek charitativní akce „Pomáháme sportem“

Dovolte, abych Vám za celý organizační tým charitativní sbírky „ Pomáháme sportem“ srdečně poděkoval za podporu této tradiční charitativní akce.

Letošní ročník byl věnován nedávno zemřelému příslušníkovi 53.pPzEB respektive jeho nezletilé dceři Lucii, která přišla o milujícího tátu a finanční zabezpečení na studiích.

Celkem se podařilo vybrat částku 48 950 Kč.

Děkujeme všem účastníkům za aktivní přístup během branného závodu a všem sponzorům za jejich podporu.

Poděkování náleží i všem organizátorům.

Mgr. Daniel Matyášek