Logická olympiáda – školní kolo a krajské kolo

Naše škola se již tradičně zúčastnila Logické olympiády. Mensa ČR dlouhodobě spolupracuje se školami při rozvoji intelektového nadání žáků a Logická olympiáda je dalším ze způsobů, jak nadání pomoci rozpoznat a vzbudit zájem o rozvoj individuálních vloh dětí a mládeže.

Logická olympiáda přináší zábavnou formou aktivity, na které ve školních osnovách mnohdy nezbývá místo. Všechny soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. S trochou nadsázky lze říci, že pro jejich řešení je potřeba pouze „zdravý rozum“. Nejedná se tedy o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Soutěž je určena žákům mateřských a základních škol a studentům středních škol včetně odpovídajících ročníkům víceletých gymnázií z celé České republiky.

Nikdo z našich žáků bohužel nepostoupil do krajského kola.

Umístění:

Kategorie A (4. a 5. třída) – 2151 řešitelů

  1. místo ve školním kole: Matěj Berousek (91. místo v kraji)
  2. místo ve školním kole: Aneta Bendová (437. místo v kraji)
  3. místo ve školním kole: Matěj Bartošek (713. místo v kraji)

Kategorie B (6. až 9. třída) – 3596 řešitelů

  1. místo ve školním kole: Jan Riedl (317. místo v kraji)
  2. místo ve školním kole: Antonín Kopťák (420. místo v kraji)
  3. místo ve školním kole: David Murin (531. místo v kraji)